Powrót do strony głównejMorska Służba Poszukiwania i RatownictwaMorskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio”Współpraca krajowa w ramach akcji SARStatystyka działań prowadzonych przez Służbę SARWykorzystana bibliografia
     
 

Polska strefa odpowiedzialności SAR

                Regionem odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo jest obszar morza przylegający do wybrzeży państwa, na akwenie którego zobowiązało się ono do sprawowania pełnej koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Pomoc w tym obszarze powinna być zapewniona każdej osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu niezależnie od jej narodowości, statusu lub okoliczności, w których tę osobę znaleziono. Każdy region odpowiedzialności za  poszukiwanie i ratownictwo tworzy się w drodze porozumienia zawieranego między zainteresowanymi państwami(1).

                Polski region odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo przedstawiony został jako czerwony obszar na rysunku 3.1. Oprócz regionu przedstawionego na tym rysunku, koordynacją działań ratowniczych objęte są  polskie  morskie wody wewnętrzne w rozumieniu Ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 32, poz.131 wraz z poprawkami).

                Z polską strefą odpowiedzialności SAR graniczą regiony odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo następujących państw:

    • Republiki Federalnej Niemiec;
    • Królestwa Danii;
    • Królestwa Szwecji;
    • Federacji Rosyjskiej.


Linia niebieska – wody terytorialne; linia zielona – wyłączny obszar ekonomiczny;
linia czerwona – strefa odpowiedzialności SAR;

Rys. nr 3.1. - Polska strefa odpowiedzialności SAR
Źródło: http://www.sar.gov.pl

                Polska strefa odpowiedzialności SAR, jest to obszar o powierzchni ponad 30000 km2. Z definicji obszarów systemu GMDSS wynika, że polski region poszukiwania i ratownictwa obejmuje strefy A1 i A2. Za obsługę i zabezpieczenie łączności radiowej w polskich strefach A1 i A2 odpowiada Radiokomunikacyjny Ośrodek Odbiorczy w Jarosławcu, zwany „Witowo Radio”.

 

--------------------
(1) Zob. Plan SAR, MSPiR, str. 13

 

Powrót do poczatku strony