Powrót do strony głównejSatelitarny, morski system radiokomunikacyjny INMARSATSatelitarny system alarmowania i lokalizacji obiektów w niebezpieczeństwie COSPAS - SARSATRadiopławy satelitarne EPIRB
Transpondery radarowe SARTSystem cyfrowego selektywnego wywołania DSCSystem radiotelegrafii dalekopisowej NBDPSystemy transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEXSłużba SAR w Polsce
     
 

Satelitarny system wywołania grupowego statków

                Satelitarny system wywołania grupowego EGC (Enhanced Group Call) bazuje na podsystemie satelitarnego systemu radiokomunikacyjnego INMARSAT C. System powstał w celu dostarczania statkom pilnych wiadomości, takich jak ostrzeżenia meteorologiczne, ostrzeżenia nawigacyjne
i prognozy pogody, oraz komunikaty komercyjne na potrzeby firm transportowych. EGC zapewnia autoryzowanym organizacjom, kompaniom żeglugowym, biurom meteorologicznym i innym autoryzowanym ośrodkom możliwość przekazywania, gromadzenia i rozpowszechniania informacji do wyselekcjonowanej grupy statków, posiadających możliwość odbioru tego typu transmisji.

               System EGC dzieli się na dwa serwisy:

  • Sieć SafetyNET – której celem jest rozpowszechnianie informacji związanych z bezpieczeństwem żeglugi MSI (Maritime Safety
   Information
   );
  • Sieć FleetNET – jednokierunkowa, rozgłoszeniowa sieć łączności komercyjnej, w której poszczególni armatorzy przesyłają informacje handlowe i giełdowe.

               EGC w swym działaniu wykorzystuje geostacjonarne satelity komunikacyjne, za pomocą których może przesyłać wiadomości do:

  • Pojedynczych statków;
  • Określonej grupy statków (np. tylko statków należących do danego armatora, statków wybranej bandery, floty, itp.);
  • Statków znajdujących się w danym obszarze geograficznym;
  • Wszystkich statków będących w danym rejonie oceanicznym lub będących w zasięgu pokrycia systemu INMARSAT(1).

               Koncepcja systemu rozszerzonego wywołania przedstawiona została na rysunku 2.6. Wstępnie wiadomość przygotowywana jest przez autoryzowane źródło informacji w formie uzgodnionej z odpowiednią stacją koordynującą NCS. Ośrodki, które mają zamiar rozprowadzać informacje przez sieć SafetyNET muszą zyskać zgodę odpowiednich organizacji (biur meteorologicznych, władz hydrograficznych, ośrodków SAR, IMO, oraz ośrodków międzynarodowych patroli lodowych). Wiadomość ta przesyłana jest do odpowiedniej stacji NCS i CES za pomocą stałych łączy komunikacyjnych (przewodowych lub światłowodowych).

egc
Rys. nr 2.6. – Koncepcja systemu EGC
Źródło: Czajkowski J.: System GMDSS regulaminy, procedury i obsługa, Skryba Sp. z o. o., Gdańsk 2002, str. 189

               Stacje brzegowe przesyłają informacje poprzez satelitę radiokomunikacyjnego do określonych statków lub grup statków za pomocą łączności radiowej. Wysyłany komunikat zostaje wydrukowany, albo zachowany w pamięci odbiornika systemu EGC tylko tam, gdzie spełnione są warunki określone przez inicjatora informacji (przykładowo, wiadomość może być przeznaczona tylko dla statków należących do określonego armatora i tylko przez nie zostanie odebrana)(2).

               Działanie satelitarnego systemu wywołania grupowego statków EGC jest uzależnione od spełnienia kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim istnieje konieczność porozumień operacyjno – technicznych oraz płatniczych pomiędzy autoryzowanymi dostarczycielami informacji a stacjami naziemnymi, przez które informacje będą rozpowszechniane, zainteresowany użytkownik musi określić obszary, na których chce odbierać informacje, oraz co najważniejsze, armator musi doposażyć statki w urządzenia umożliwiające odbiór transmisji EGC, gdyż nie wszystkie terminale systemu INMARSAT C są automatycznie wyposażane w odbiorniki EGC.

 

--------------------
(1)Zob. Czajkowski J.: Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa – GMDSS, Skryba Sp. z o. o., Gdańsk 1996, ss. 131-135

(2)Zob. Felski A., Urbański J.: Satelitarne systemy nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi, AMW, Gdynia 1997, ss. 180 – 182

 

Powrót do poczatku strony