Powrót do strony głównejPodstawy prawne funkcjonowania systemu GMDSSPodsystemy składowe GMDSSSłużba SAR w PolsceKontakt z autorem strony    

WYKAZ LITERATURY

W celu powstania tej strony wykorzystano następujące materiały:

1. Dokumenty źródłowe:

  • Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londynie dnia
    1 listopada 1974 roku (Konwencja SOLAS);
  • Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie, sporządzona w Hamburgu 27 kwietnia 1979 roku (Konwencja SAR);
  • Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 roku (Konwencja STCW);
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1407);
  • Decyzja IMO numer MSC/Circ. 1171 z dnia 11 sierpnia 2005;

2. Publikacje zwarte:

3. Strony internetowe:

 

Powrót do poczatku strony